COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Jeśli pacjent lub osoba mu towarzysząca ma w dniu wyznaczonej wizyty temperaturę 38st C lub wyższą to prosimy o odroczenie wizyty okulistycznej (niezależnie od tego, czy wykazuje objawy zakażenia górnych lub dolnych dróg oddechowych).
  2. Osoby, które miały kontakt z zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 i powinny przebywać na kwarantannie, nie będą przyjmowane.
  3. Prosimy o punktualne zgłaszanie się na wizytę, proszę jednak nie przychodzić przed czasem.
  4. W trakcie wizyty pacjentowi może towarzyszyć najwyżej jedna osoba (opiekun/małżonek/rodzic). Jeśli to możliwe, prosimy o zgłaszanie się na wizytę bez osób towarzyszących.
    5. Podczas przebywania w miejscu udzielania porady obowiązuje noszenie maseczki. Osoby nie przestrzegające tej zasady nie zostaną przyjęte.

ZASADY HIGIENY

  1. Prosimy o zdezynfekowanie rąk przed rozpoczęciem wizyty i po jej zakończeniu udostępnionymi przez nas preparatami.
  2. Prosimy o niedotykanie rękami nosa lub innych części twarzy w trakcie wizyty.
  3. Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu od lekarza (minimum 2 metry), szczególnie podczas rozmowy.
  4. Prosimy o powstrzymanie się od rozmowy z lekarzem podczas badania okulistycznego.